Hry

Evoluce – Hraje se celkem jednoduše – každý jistě zná klasické „kámen, nůžky a papír“. A tímto stříháním (v případě výhry) se daný jedinec povyšuje do vyššího evolučního stupně. 1. Vejce – nedělá nic, 2. Kuře – mává křídly a pípá, 3. Kočka – chodí po čtyřech a mňouká, 4. Pes – chodí po čtyřech a štěká, 5. Slon – chodí po dvou a má ruce jako chobot a 6. Člověk . Všichni začínají jako vejce, dvojice stejného stupně si mezi sebou stříhají, kdo vyhrál postupuje se na vyšší stupeň a kdo prohrál sestupuje o úroveň níž, jen vejce už klesnout nemůže.

Oheň, voda, vzduch – Hra tématická též ke Dni Země. Jsou k ní potřeba pouze židle rozmístěné do kruhu. Židlí je o 1 méně než hráčů. Jeden je uprostřed a chodí do kola a může nahlas vykřiknout 3 věci. Účelem ostatních je přemístit se na jinou židli a vykonat činnost odpovídající vykřiknutému slovu. Oheň = stoupnout si na židli, Voda = sednout si na židli a Vzduch = schovat se pod židli. Na koho nezbude volná židle, jde doprostřed a počítá si 1 trestný bod.

Navigace poslepu – Jakákoliv hra, při které jsme poslepu je samozřejmě velice dobrodružná. U navigace poslepu existuje plno variant a možností.
Často hrajeme, že jedna vidící naviguje druhou nevidící. Nebo se poslepu hledáme či jdeme za nějakým zvukem, poslepu něco sbíráme a nebo určujeme předmět či osobu.

Erozní činitelé – Rozdělíme se na 2 skupinky – útočníci (těch je víc) a obránci (tak 3 – 4 dle počtu útočníků). V území z lana je rozmístěno plno různých předmětů (pet víčka). Obránci jsou v území a brání předměty. Útočníci se snaží šáhnout do území pro předmět a odnést ho. V případě dotyku obráncem musí vrátit předmět a za trest dojít na určené místo či udělat 10 dřepů a pak se může vrátit znovu do hry. Hraje se do časového limitu. Pak se spočítá úlovek.

Ocásky – Nejčastěji hrajeme ve stejně vyrovnaných dvojicích proti sobě. Vytvoří se menší území z lana – např.: kruh. V něm se pohybují 2 hráči, kteří mají za pasem vzadu každý svůj ocásek ze šátku. Účelem je vzít ocásek soupeřovi dříve než ho vezme on vám. Je možná obměna, že hrají všichni najednou ve velkém hřišti. Kdo nemá šátek jde ven z pole a po okrajích hřiště se smí ještě natahovat a získat tak šátek. Kdo jich získal více, drží je v ruce a smí je použít jako náhradní pokud svůj ztratí. Hra se hraje buď několik kol či do časového limitu.

Na medvěda – Po zařvání „Pozor medvěd“ se všichni rozmístí po lese a vyskočí na středně tenký strom bez postranních větví. Obejmou ho rukama a nohama a snaží se na něm co nejdéle udržet. Kdo vydrží viset nejdéle vyhrál a stává se největším medvědem.

Na Osla – Hra Na osla se hraje s létajícím talířem. Hráči stojí v kruhu a po vyřknutí jména si přihrávají talíř. Smí se házet pouze do dosahu hráče na roztažení rukou a nejníž na kolena. Ten, kdo talíř hodí mimo a nebo ten kdo ho nechytí přidává si postupně písmenka. Nejprve je O, pak OS, dále OSE a kdo si vyslouží titul OSEL, prohrál.

Papírky na hlavě – Tato hra se hraje nejlépe v lese. Jsou k ní důležité papírky s dvojmístným číslem, které si provázkem přivážete na hlavu. V lese se vymezí nějaké místo, kam se musíte s papírkem na hlavě dostat. A hlídači území vám v tom brání tím, že se snaží přečíst vaše číslo. Jakmile vaše číslo někdo z hlídačů přečte, vracíte se zpět na start, kde si vezmete nový papírek s novým číslem.

Papírky na těle – Hra vhodná spíše do klubovny. Je potřeba mít předem připravené papírky na nichž jsou napsány různé části lidského těla např.: koleno, kotník, krk, záda, rameno, čelo apod. Hraje vždy jedna dvojice. Postupně se losují jednotlivé papírky. Kterou část si vylosují, tak na tu si musí papírek dát mezi sebe – tak aby nespadnul na zem. Takto to pokračuje až do té doby, dokud jim nějaký papírek nespadne či si vylosují něco co už nemůžou umístit a hru vzdají. Je povoleno 1 papírek odmítnout a vylosovat si jiný. Počítá se kolik papírků měla dvojice na sobě.

Nervy – Tato hra je vhodná do klubovny ke stolu. Potřebujete k ní prázdnou lahev s hrdlem a krabičku sirek. Každému hráči se rozdá stejný počet sirek. Popořadě se pak střídáte v pokládání sirek na lahev. Komu sirka spadne nebo nějaké shodí, bere si je k sobě do balíčku. Účelem je zbavit se sirek jako první.

Detektiv – Detektiv jde za dveře. Ostatní se rozmístí a poschovávají po místnosti. Pak zavolají detektiva, který si mezitím zaváže oči šátkem. Účelem je najít ostatní poschovávané. Ti se už nemůžou přemisťovat, jen se smí skrčit nebo naklonit tak, aby je minul. Další detektiv je ten kdo byl nalezený první.

Sardinka – Před samotnou hrou je tajně určena sardinka. Pak se všichni rozmístí po místnosti a zhasne se. Účelem sardinky je nenápadně si rychle a tiše někam schovat. Ostatní ji samozřejmě hledají a pokud někoho potkají potichu se ho zeptají, zda je sardinka. Pokud sardinku najdou v tichosti se k ní přisardelí.

Parlament – Rozdělíte se do 2 stejně početných a vyrovnaných skupinek. Sedadla jsou rozmístěná do půlkruhu či do U a je o 1 židli více. V hlavním čele parlamentu jsou pouze 3 židle a ta vpravo je volná. Ostatní jsou rozmístění tak, aby vedle sebe neseděli lidé ze stejné skupiny. Na papírky se napíšou jména všech hráčů. Každý si pak vylosuje jedno jméno, to si zapamatuje, nikomu ho neprozrazuje a po celou hru je tím jménem on. Hru začíná ten kdo má po své pravici volnou židli a říká: „chci, aby po mé pravici seděla např.: Jana“. Ten kdo měl na papírku Janu se přemístí. Ten komu se po pravici uvolnilo místo zase říká. Účelem je dostat do 3 křesel parlamentu lidi ze své skupiny. Je zakázáno říkat stejné jméno dvakrát po sobě. Je dobré si proto snažit zapamatovat kdo je kdo.

Stupido – Obdobná hra jako slovní kopaná, jen s tím rozdílem, že se daná slova neříkají nahlas, ale pouze se popisují.

Mentos – Vykřikuje se nějaké slovo a k tomu mentos – např.: popelnicomentos, stromomentos, značkomentos apod. Účelem je samozřejmě se dané věci co nejrychleji dotknout. Kdo se dotkne poslední, má trestný bod.

Štronzo – Během cesty může kdokoliv několikrát vykřiknout slovo „štronzo“, což znamená, že ostatní musí ihned zkamenět v té pozici ve které se zrovna nacházejí. Vysvobozovací slovo je „portamento“. Kdo se hne má trestný bod.

Odhazování lístečků – Hra se hraje na výletě při chůzi – nejlépe v lesním terénu. Cestou odhazují 1 – 2 lidé papírky s různými znaky. Předem se stanoví, kolik dané znaky přidají bodů. Můžou být i mínusové znaky. Lístečky se odhazují postupně a rovnoměrně, můžou být i přeložené, aby se nevědělo, co na něm je.

Lístečky – Na tuto hru jsme si vyrobily speciální lístečky, na kterých jsou napsány různé věc např.: jméno, strom, rostlina, zvíře, země, město, řeka, hora, skautská věc, věc, jídlo, ovoce, zelenina, herec, zpěvák, film či pohádka, auto, jazyk apod. Od každého druhu je tam více lístečků. Určí se pořadí. První říká abecedu (nahlas řekne A, v duchu si říká další písmenka). Hráč za ním ho stopuje (kdykoliv řekne STOP) a tak se určí písmenko. Vedoucí vytáhne lísteček s tématem a kdo první vykřikne tematické slovo začínající na správné písmeno, lísteček získá.

Mysliveček – Při chůzi na výletě může vedoucí kdykoliv vykřiknout nahlas slovo „mysliveček“ a k tomu nějaké číslo (nejméně však 3). Vedoucí se zastaví, zavře oči a nahlas počítá vteřiny do daného čísla. Ostatní se snaží co nejrychleji někam schovat. Vedoucí pak otevře oči a snaží se všechny najít. Ze svého místa smí udělat pouze 1 krok na každou stranu. Koho uvidí, ten musí vylézt. Pokud už nikoho nevidí, zakřičí „Vylezte“ a ti, kdo nebyli nalezeni, získávají 1 bod.

Zde najdete spoustu dalších her