Historie

Historie Satalických skautů začíná již od konce 2. světové války. Ihned po příchodu Rudé armády byl založen 1. katolický oddíl svazu Československých skautů. Skauti byli z Vinoře, Satalic a působili ve Kbelích. Vedoucí oddílu byl Stanislav Jelínek, zástupce oddílu J. Maška. Ostatní zakládající členové: J. Štancl, J. Pelc, J. Špalek, Fr. Štancl, L. Zavaďák, J. Karlec. Skauti se scházeli různě – zprve v kanceláři Němce Jirčíka na pile nebo po domech členů a pak v hájovně. Brzo se oddíl rozrostl a bylo v něm asi 50 – 60 chlapců. Na podnět bratra Jelínka byl také založen 1. dívčí oddíl a to sestrou V. Karlecovou zvanou Ronkou a sestrou Vl. Zikmundovou zvanou Saťou. V oddíle bylo plno družinek, např.: Ostříži, Lišky, Jestřáby, Kamzíci a Havrani. U dívek byly Sasanky, Kopretiny a Pomněnky. Později skauti také vydávali své oddílové časopisy a to „Hej rup“ a „Hlas Junáka“. Zvláštností bylo, že členovi, který měl slib, se vykalo. Tehdejší oddílový příspěvek a registace byla jen 5 Kčs. První tábor se uskutečnil 15.7. – 1.8. 1945 v Ratajích u Kroměříže na Moravě. Vyrazilo na něj jen 16 vybraných chlapců a jeli společně se skauty z Kbel a Čakovic. 2. tábor se uskutečnil v Manětíně.

Od té doby byl několikrát skauting v naší vlasti zakázán, skauti v Satalicích však naplno nikdy nepřestali působit. Je pravda, že častokrát byli donuceni působit pod jinou organizací, či se sloučili s Kbelami nebo Čakovicemi. O této činnosti se nám už bohužel nedochovaly žádné bližší údaje (možná jsou uchované v Satalické kronice, kdo ví).

Nejnovější historie se váže až k poslední obnově skautingu v roce 1989. Dne 1.1. 1990 byl v Satalicích založen 3. koedukovaný oddíl a to bratrem Kamilem Podlahou. Zástupce byl Pavel Dobeš. Skautský kroužek nejprve působil pod záštitou místní školy. Začínalo se jako turistický kroužek, který se scházel ve škole a zároveň se zabýval skautskou činností. Členů bylo pomálu (začínalo jich asi 7 – mezi nimi i dlouhodobá členka Jitka Hermannová zvaná Mlčoch). První tábor zvaný „Na vosím vršku“ se uskutečnil na jedné loučce u Doks. Trval 14 dnů a absolvovalo ho jen 7 statečných.

Tábor Kozlí Roh

Po roce se oddíl přestěhoval do jiné klubovny, která se nacházela v Satalicích nedaleko pily ve firmě zvané Inzertspoj. 14.1. 1991 do oddílu přišla další dlouhodobá členka a později též i nástupkyně – Eliška Hermannová zvaná Rusalka. Spolu s ní přišlo do oddílu plno děvčat. V roce 1992 se oddíl přestěhoval do nové klubovny, kterou nám věnoval místní úřad. Klubovna se nachází v oploceném areálu hned vedle Mateřské školky a poblíž Satalické obory. Tyto prostory obýváme až do dneška.

Fotka z tábora Lužan

Spolu s novou klubovnou přišla do oddílu nová dívčí vedoucí Jana Gärtnerová. Registrovaní jsme byli ale stále společně – jako koedukovaný oddíl s vedoucím Kamilem Podlahou. Tomu pomáhal s vedením další nový člen Zdeněk Millek zvaný Inženýr. Náš oddíl tvořily 2 družiny skautek a to Vlaštovky a Lišky a také družina světlušek. Na tábory jsme jezdily společně s kluky a to na naše táborové místo na Sázavě – Dolní Březinka.

Tábor na Sázavě

Od roku 1994 získáváme své dosavadní číslo 83. V roce 1995 z oddílu odchází naše vedoucí Jana Gärtnerová a oddíl neoficiálně vedou 2 děvčata a to Eliška Hermannová (Rusalka) a Klaudie Valentová. Neoficiálně proto, že obě nebyly plnoleté a neměly ani patřičné zkoušky. Oficiální vedoucí byl stále Kamil Podlaha. Náš oddíl měl 2 družinky světlušek a 1 družinku, které se scházely samostatně. V roce 1998 začalo docházet ke sporům mezi námi a Kamilem. Klaudie přešla k vedení vlčat a Rusalka si dodělala vůdcovské zkoušky a tím pádem jsme se definitivně rozdělili na 83. dívčí a chlapecký oddíl. Pro náš oddíl jsme vymyslely nový název Amazonky. Vedoucí oddílu byla Eliška Hermannová (Rusalka) a její zástupkyní byla Jitka Hermannová (Mlčoch). Našemu oddílu vypomáhal také Zdeněk Millek (Inženýr). Střídavě jsme měly 2 – 3 družinky světlušek a to Modrou, Hnědou a Zelenou. Později jsme založily nové družinky a to Sasanky a Rosničky. Chlapecký oddíl od roku 2003 vystoupil ze skautské organizace Junák a založil si svou vlastní organizaci nazvanou „Skaut SSV“.

Od roku 2006 jsme změnily oficiální registrační číslo na 65. dívčí oddíl Amazonky a sloučily jsme se se skautským oddílem v Kyjích vedeným Karlem Pospíšilem – Rikitanem. Na tábory jsme začaly jezdit společně s Rikitanem na táborové místo v Trkově u Sedlčan a to od roku 2004. Družinky Sasanek a Rosniček se časem zase změnily na tradiční Modrou, Zelenou a Hnědou (později už jen Modrou a Zelenou). Po nějakém čase nejstarší skautky obnovily původní družinku Sasanek a za pár let je následovala nová družina Sedmikrásek.