Skautská symbolika

Důležité skautské písně

Junácká hymna

Junáci, vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den,
junáci, vzhůru, volá den!

Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!

Skautská večerka

Zapad den slunce svit, vymizel z údolí z temen hor, odpočiň, každý kdos, boží tvor. V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář. Svatý mír kráčí z hor. Usíná boží tvor.

Večerní píseň

Každá skautka poslušná je,
když ten státní prapor vlaje.
Po stožáru vlajka klesá.
Ptáci ztichli, klid je z lesa.
Vlajka padá níž a níže,
zvěř se chystá do své skrýše.

Večerní nástup

Skautský zákon a slib

Skautský zákon

1) Skautka je pravdomluvná
2) Skautka je věrná a oddaná
3) Skautka je prospěšná a pomáhá jiným
4) Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
5) Skautka je zdvořilá
6) Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských
7) Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň
8) Skautka je veselé mysli
9) Skautka je hospodárná
10) Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním. (k tomu mi dopomáhej Bůh)

Slib a zákon světlušek

Zákon světlušek

1) Světluška vždycky mluví pravdu
2) Světluška je poslušná
3) Světluška pomáhá jiným
4) Světluška je statečná a veselá
5) Světluška je čistotná

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

Slavnostní slibový oheň

Důležité skautské svátky

Den sesterství

22. února slavíme Den sesterství, kterému se někdy říká i Vzpomínkový den nebo Den zamyšlení. Slavíme ho v den, kdy se narodili manželé Robert Baden Powell a Olave Baden Powell.

Šátkový den

24. dubna na svátek svatého Jiří slaví čeští skauti tzv. Šátkový den. Je tradicí, že skauti po celý den nosili svůj šátek. Svatý Jiří je patronem skautů pro svou statečnost, kterou prokázal při zabití draka.

Svojsíkův hrob na Slavíně

Důležité skautské znaky

Skautská lilie

Skautská lilie – Tři vrcholy skautské lilie symbolizují tři body skautského zákona, chodský pes odkazuje na českou udatnost a spolehlivost a modrý trojlístek je symbolem štěstí a lásky k bližním.

Znak světlušek

Znak světlušek – Heslo „Pamatuj“ je připomínka toho být dobrou světluškou a tři paprsky symbolizují pravdu, dobro, krásu.

Znak vlčat

Znak vlčat – Na znaku vlčat najdeme hlavu vlčka z Knihy džunglí, Akely. Ztělesňuje moudrost a statečnost.

Znak WOSM – mezinárodní znak skautů

Znak WOSM – Bílé lano spojené ambulantní spojkou vyjadřuje myšlenku spojení všech skautů světa a dvě pěticípé hvězdy značí deset bodů skautského zákona.

Znak WAGGGS – mezinárodní znak skautek

Znak WAGGGS – Trojlístek je symbol čistého života, víry a lásky k lidem, kruh symbolizuje vycházející slunce, počátek dne, ve kterém bude mnoho dobrého vykonáno a tři lístky symbolizují tři pilíře skautingu – slib, zákon a heslo.