Historie skautingu

V roce 1906 britský voják Robert Baden Powell zavádí nový výchovný systém pro mladé hochy.

Robert Baden Powell

O rok později (1907) se vydává na první skautský tábor na ostrov Brownsea. Na tábor jede 20 chlapců, kteří jsou rozděleni do skupin po pěti, které vede vždy nejstarší a nejzkušenější z nich. Tím je položen základ pro družiny, jaké máme i u nás v oddíle.

Tábor na ostrově Brownsea

1908 vychází příručka – Scouting for boys, která vede skauty k čestnosti, lásce k přírodě a své vlasti.

Scouting for boys

Když se v Anglii konalo první setkání skautů, mezi chlapci se objevila i skupina dívek v zelených sukních a košilích s píšťalkami.
Zakladatel skautingu se jich ptal: „A kdo jste vy?“
„My jsme přece skautky,“ odpověděly dívky.
„Ale vždyť žádné skautky nejsou.“
„Samozřejmě, že jsou. Podívejte se na nás.“
Proto zakladatel poprosil svou sestru Agnes Baden Powell, aby založila skautské hnutí pro holky.

Agnes Baden Powell

Mezitím už od roku 1902 vzniká také v Anglii hnutí Woodcraft pod vedením Ernesta Thompsona Setona.

Ernest Thompson Seton

Chlapci v přírodě napodobovali život Indiánů a učili se jejich dovednosti. Právě tímto učením je český skauting ovlivněn skoro stejně jako základy, které položil Powell. Sám Svojsík prohlásil, že neví, komu z nich připsat větší zásluhy.

Birch bark roll – kniha popisující woodcraftovské učení

A tím se dostáváme k zakladateli skautingu v česku. Antonín Benjamín Svojsík v roce 1911 odjíždí do Anglie, aby tam poznal skauty.

Antonín Benjamín Svojsík

V roce 1912 vydává knihu Základy junáctví a ještě v tom roce se koná první tábor.

Základy junáctví

V roce 1915 se pod vedením Vlasty Koseové přidávají první české skautky – družina Sasanek.

Vlasta Koseová

Dalším důležitým bodem skautské historie se stává den 28. října 1940, kdy je skaut poprvé zrušen, jelikož totalitní režim nedovoluje tak demokraticky založené hnutí. Mnoho skautů pomáhá v ilegálním odboji a nebo za hranicemi a sedm stovek z nich za to zaplatí životem. Skauting je obnoven v květnu roku 1945 a o rok později je pořádán první ročník Svojsíkova závodu. V roce 1946 je v Beskydech vystavěna mohyla Ivančena na počest skautů popravených za činnost v odboji.

Skautská mohyla Ivančena

V roce 1948 je skaut začleněn do Svazu československé mládeže a v roce 1950 zrušen úplně.
Znovu je obnoven v rámci Pražského jara a to 29. března 1968. To však nemá dlouhého trvání a roku 1970 je zakázán znovu. Někteří skauti odcházejí do exilu, jiní svou činnost skrývají pod jinými organizacemi.
Skaut je obnoven až roku 1989 po sametové revoluci a od té doby pokračuje bez přerušení.