Skautská symbolika

Skautské písně

Večerka

Zapad den, slunka svit,
vymizel z údolí, z temen hor,
odpočiň, každý kdos, boží tvor.
V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář.
Svatý mír kráčí z hor. Usíná boží tvor.

Večerní píseň

Každá skautka poslušná je,
když ten státní prapor vlaje.
Po stožáru vlajka klesá.
Ptáci ztichli, klid je z lesa.
Vlajka padá níž a níže,
zvěř se chystá do své skrýše.

Skautská hymna

Junáci, vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den,
junáci, vzhůru, volá den!

Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci, vzhůru, volá den:
Buď připraven, buď připraven!

Slib a zákon

Zákon skautek

 1. Skautka je pravdomluvná
 2. Skautka je věrná a oddaná
 3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
 5. Skautka je zdvořilá
 6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň
 8. Skautka je veselé mysli
 9. Skautka je hospodárná
 10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích

Zákon světlušek

 1. Světluška mluví pravdu
 2. Světluška dodržuje pravidla
 3. Světluška pomáhá druhým
 4. Světluška překonává ​sama sebe
 5. Světluška pečuje o sebe a své okolí

Slib skautek

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Důležité skautské svátky

Den sesterství

22. února slavíme Den sesterství, kterému se také říká Den zamyšlení nebo Vzpomínkový den. Slavíme ho v den, kdy se narodili manželé Olave a Robert Baden Powell. Tímto svátkem si skauti připomínají, že je jich na světě hodně a všichni jsou si navzájem bratry a sestrami.

Svátek svatého Jiří

24. dubna na svátek svatého Jiří slaví čeští skauti Šátkový den. Svatý Jiří je patronem skautů. Je tradicí, že skauti mají po celý den na sobě svůj kroj či šátek.

Skautské znaky

Skautská lilie symbolizuje všechny v naší zemi, lilie jako květina je symbolem čistoty a odvahy, její listy otočené dopředu nám ukazují, že skauting nás dokáže vrátit na správnou životní cestu. Chodský pes je symbolem udatnosti a spolehlivosti. A modrý trojlístek je symbolem štěstí a lásky k bližním.

Heslo „Pamatuj“ je připomínka toho, že máme být dobrými světluškami, pamatovat na slib, zákon a heslo. Pěticípé hvězdy odkazují na pět bodů zákona světlušek. Střelka poukazuje na překonávání sebe sama. A tři paprsky symbolizují pravdu, dobro a krásu.

WOSM je mezinárodní organizace, do které patří všichni skauti na světě. Bílé lano spojené ambulantním uzlem vyjadřuje spojení všech skautů světa. Dvě pěticípé hvězdy značí deset bodů skautského zákona.

WAGGGS je mezinárodní organizace, která spojuje všechny skautky na světě. Trojlístek je symbolem čistého života, víry a lásky k lidem. Jeho tři lístky symbolizují pilíře skautingu: slib, zákon a heslo. Kruh symbolizuje vycházející slunce, počátek dne, ve kterém bude mnoho dobrého vykonáno.